Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Geschäftsbericht 2012

Anhang – münchener Hypothekenbank eg l Geschäftsbericht 201280 31.12.2012 in T€ 31.12.2011 in T€ Österreich Staat 158.455 160.451 regionale Gebietskörperschaften 0 20.000 Sonstige 70.000 242.000 228.455 422.451 Polen Staat 55.418 55.132 55.418 55.132 Portugal Staat 53.400 85.000 regionale Gebietskörperschaften 8.900 10.000 62.300 95.000 Schweden örtliche Gebietskörperschaften 0 38.500 0 38.500 Schweiz regionale Gebietskörperschaften 24.851 24.679 Sonstige 175.000 175.000 199.851 199.679 Slowakei Staat 19.000 19.000 19.000 19.000 Slowenien Staat 90.000 100.000 90.000 100.000 Spanien Staat 0 5.000 regionale Gebietskörperschaften 121.958 121.958 121.958 126.958 Tschechische Republik Staat 62.000 95.000 62.000 95.000

Pages